Pagina's: icniVad | Overzicht
Bekeken : icniVaD > informatiesysteem
Klik hier als u naar deze pagina bent verwezen door een zoekmachine of de navigatiebalk links niet is te zien.

informatiesysteem


Een informatiesysteem biedt u de mogelijkheid op zoek te gaan in de opgeslagen gegevens of documenten (data), deze te presenteren op een voor u begrijpelijke manier en naar U of naar derden te communiceren.

Een informatiesysteem is hoofdzakelijk een communicatiesysteem tussen u en de ter uwer beschikking staande gegevens en documenten (data).

Als toegevoegde waarde is het veelal ook mogelijk de beslissing te bekrachtigen, door bijvoorbeeld een order te plaatsen of een betaling te laten geschieden. hiervoor wordt meestal een beveiligd fiatteringsysteem gebruikt.

Vragen? Opmerkingen?link2google link2google msn MSLive