Pagina's: icniVad | Overzicht
Bekeken : icniVaD > informatie
Klik hier als u naar deze pagina bent verwezen door een zoekmachine of de navigatiebalk links niet is te zien.

informatie


Informatie kan worden gezien als het bloed van de hedendaagse onderneming, met informatietechnologie als bloedsomloop.

Informatie stelt u in staat beslissingen te nemen op basis van alle voor uw keuze bepalende factoren en uw kennis te verrijken.

Informatie is pas voldoende wanneer er een juiste keuze kan worden geformuleerd.

Informatie is compleet als de Únige juiste keuze (voor dit moment) door u kan worden geformuleerd.

Informatie is ˇˇk een bedrijfsmiddel, en dient dus met zorg en spaarzaamheid te worden gebruikt.

Informatie bevind zich altijd op OSI laag 7 (de presentatielaag) en kan uit zeer veel vormen bestaan.

De informatieklassen worden per doelgroep (door discriminatie in onderwerp, leeftijd, status, geslacht e.d) bepaald, en zijn onder te verdelen in;

Tekst, vereist actieve interesse.
een overtuigend artikel.
cijfermatig inzicht.

Grafisch, richt zich op eersteindrukken.
verduidelijken van cijfers.
huisstijl (hoe wilt u zichzelf of uw bedrijf presenteren)
bedrijfsuitstraling (Trendy, Solide)

MultiMedia, richt zich op passief geinteresseerden en op vasthouden van aandacht.
Video
Audio

Statistiek, spreadsheets en consultancy richten zich op beslissings ondersteuning en -sturing en zullen meestal alleen informatiederivaten in de vorm van kennis bevatten. De waarde hiervan is twijfelachtig, meestal een vertrouwenskwestie en is vanwege de ge´nterpreteerde aard ongeschikt als data maar vaak wel informatief. Om vertrouwen af te dwingen presenteren zij zich vaak als MetaData.

Interactie is geen puur informatieproduct maar een workflow die leidt tot een informatieproduct, maar kan in de vorm van een leerproces wel kennis leveren of informatie verrijken met aanvullende data.

Navigatie en interactie dienen goed aan te sluiten bij de doelgroep en to-the-point te zijn met een zo laag mogelijke leercurve. De vereisten tot aanvullende data dienen in een interactieproces ÚÚnmalig en minimaal te zijn.

Slecht doordachte navigatie kan bepalend zijn voor de ervaring van huisstijl en uitstraling. Het niet beŰindigen van een transactie (navigatie of interactie) levert dus ook informatie op en zal een negatieve beslissing forceren.

Vragen? Opmerkingen?link2google link2google msn MSLive