Pagina's: icniVad | Overzicht
Bekeken : icniVaD > informatica
Klik hier als u naar deze pagina bent verwezen door een zoekmachine of de navigatiebalk links niet is te zien.

informatica


Het structureren, organiseren, distribueren en deelbaar maken van data.

Met de uiteindelijke doelstelling alle informatie van alle bronnen aanwezig te hebben op het beslismoment.

In tegenstelling tot informatietechnologie houdt informatica zich ook bezig met ongestructureerde en op klassieke media opgeslagen data, beide houden zich bezig met het inrichten van een informatiesysteem.

Vragen? Opmerkingen?link2google link2google msn MSLive