Pagina's: icniVad | Overzicht
Bekeken : icniVaD > data
Klik hier als u naar deze pagina bent verwezen door een zoekmachine of de navigatiebalk links niet is te zien.

data


Data verwijst naar de door u of derden opgeslagen kennis, de doelstelling van data is kennis paraat te hebben.

Dit kan passief zijn;
De gegevens zijn gestructureerd opgeslagen in een gegevensmodel (database).
De gegevens zijn opgeslagen in de tekst van een electronisch document.
De gegevens zijn handmatig opgeslagen in een brief,rolodex of kaartenbak.

Of actief;
Een persoon heeft de kennis paraat of kan deze elders (passief) verkrijgen via communicatietechnologie.
Bestaande data wordt aangevuld met (extra) kennis.


Informatietechnologie zorgt voor de ontsluiting van data, informatica voor de wijze van vastleggen en delen van gegevens door kenniswerkers.
Gestructureerde data.
Ad-hoc of periodieke rapportage (via een computerprogramma).
datamining (ad-hoc vragen stellen aan een gegevensmodel)
Electronisch document.
via een semantische trefwoordenlijst (google, maar ook start -> zoeken) documenten terugvinden op basis van een trefwoord.


Data is kostbaar, slechts ca. 20% wordt ooit omgewerkt naar informatie. Dit is tevens het omslagpunt voor de keuze van het wel of niet vastleggen.

Opslag van data is welliswaar goedkoop.
Het vergaren, de waardebepaling en structureren door kenniswerkers en het bouwen van programmatuur om data te structureren en op te slaan in een gegevensmodel is dat niet.
Het onderhouden van een B2C klantenbestand kan onbetaalbaar worden als de klant niet zelf de eigen gegevens onderhoud.
Het vergaren van electronische documenten in een mappenstructuur of web omgeving is goedkoop en lui, maar kost meer tijd om om te werken naar informatie.
een andere reden voor de kostprijs wordt veroorzaakt door de ruis van niet relevante documenten of templates met gelijkluidende trefwoorden.

Vragen? Opmerkingen?link2google link2google msn MSLive