Pagina's: icniVad | Overzicht
Bekeken : icniVaD > Strategische rapportage systemen
Klik hier als u naar deze pagina bent verwezen door een zoekmachine of de navigatiebalk links niet is te zien.

Strategische rapportage systemen


Elk bedrijf bezit een aantal strategische rapportage systemen.

Deze sytemen dienen hoofdzakelijk voor ondersteuning van de primaire bedrijfsfuncties.

Hieronder vallen;

Boekhoudsystemen en andere bedrijfsadministratiesystemen.(Finance)
Logistieke systemen;
Material- en Requirementsplanning van projecten.(ERP)
retailsystemen voor winkels en on-line shops.
boeking- en reserveringsystemen.
Systemen voor klantcommunicatie en marketingdoeleinden.(CRM)

Deze worden steeds vaker ook Internet-gebaseerd.

Veel kleinere bedrijven misbruiken middelen voor secundaire bedrijfsprocessen voor de primaire bedrijfsfuncties.

Wij kunnen u hierin van onafhankelijk advies dienen, dit geld natuurlijk ook voor opensource systemen. Integratie, consolidatie en conversie.

Vragen? Opmerkingen?link2google link2google msn MSLive