Pagina's: icniVad | Overzicht
Bekeken : icniVaD > Implementatie
Klik hier als u naar deze pagina bent verwezen door een zoekmachine of de navigatiebalk links niet is te zien.

Implementatie


Icnivad verzorgt, bemiddelt en bewaakt de vertaling en uitvoering van uw projecten. Want alleen solide begeleiding creŽert draagvlak en acceptatie.

Aanpassingen in techniek of organisatie veroorzaken immers verbreding in diversiteit van werkzaamheden of juist toespitsing op een specifiekere taak. Dit kan onzekerheid bij de werknemers in uw organisatie veroorzaken. Alleen met motivatie en inspiratie is het mogelijk een statische onderneming te mobiliseren naar innovatie.

Een goed implementatie plan kan rust en inzicht brengen en vooraf bepalen waar en voor wie de werkzaamheden veranderen, en zal zich richten op een optimale workflow, flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid.


Door gebruik te maken van sterk gefaseerde top-down methoden kunnen uw organisatie en het project geleidelijk groeien. Door het ter beschikking stellen van een groeiplan worden ook risico's als meerwerk en budget overschrijding door tussentijdse aanpassingen gereduceerd.

Vragen? Opmerkingen?link2google link2google msn MSLive