Pagina's: icniVad | Overzicht
Bekeken : icniVaD > Impactanalyse
Klik hier als u naar deze pagina bent verwezen door een zoekmachine of de navigatiebalk links niet is te zien.

Impactanalyse


Veranderen kost geld, de kosten gaan immers voor de baten uit.

Natuurlijk is de insteek van elke verandering een grotere opbrengst, effectiviteit en efficiŽntieverbetering. Hiermee kan immers meer arbeid worden omgezet of op kosten worden bespaard.

Buiten de material en human requirements planning (PRP&MRP) welke benodigd zijn om uw wensen projectmatig te realiseren, zal ook de impact op uw organisatie in kaart moeten worden gebracht. Een kleine aanpassing in de informatiestroom kan een weerslag hebben op de gehele organisatie of het technische beheer.

Met een impact analyse volgens de OPAFIT methode is u vooraf bekend welke werkzaamheden inhoudelijk worden aangepast, of de bestaande workflow nog voldoet en of training en aanpassing van uw organisatie benodigd zijn.

Vragen? Opmerkingen?link2google link2google msn MSLive