Pagina's: icniVad | Overzicht
Bekeken : icniVaD > Besparen
Klik hier als u naar deze pagina bent verwezen door een zoekmachine of de navigatiebalk links niet is te zien.

Besparen


Óp en mét ICT valt natuurlijk ook binnen uw bedrijf nog voldoende te besparen, natuurlijk dient er eerst te worden gekeken naar bezuinigen met ICT want als op ICT is bespaard valt er niet te besparen mét ICT.

ICT is binnen uw bedrijf veelal een vreemde eend. Zolang er voldoende inkomsten worden gegenereerd is het door fiscale aftrekbaarheid een aantrekkelijke kostenpost waarmee (op termijn) besparingen en omzetverhoging door verbeterde efficiëntie en effectiviteit kunnen worden bereikt maar waarmee werken óók leuker en makkelijker wordt.

Met andere woorden, als uw bedrijf goed loopt kost innovatie met behulp van ICT u niets... Anders wordt het als er geen winst meer wordt behaald, er is geen of minder fiscale ruimte te benutten en de vaste kosten van ICT worden een last welke op uw netto omzet drukt.
Dit is natuurlijk de reden dat er een golf van outsourcing van ICT heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren.

Besparen op ICT lijkt eenvoudiger dan het is, U kunt natuurlijk uw infrastructuur laten versloffen, nóg meer outsourcen of versoberen maar snijd daarmee in de dienstverlening en betrouwbaarheid van apparatuur, middelen waarmee uw collega’s of werknemers hun dagelijkse brood mee moeten verdienen en omzet moeten genereren. Besparen op ICT kan daarom alleen gebeuren in samenwerking met een CIO of ICT deskundige welke ook de organisatorische impact kan overzien en kan aangeven wat cruciaal is en misbaar. Hiervoor dient opnieuw te worden geïnventariseerd, een MoSCoW te worden bepaald en een impactanalyse te worden gedaan.

Besparen met ICT betekent dat u ICT (weer) actief deel zal moeten laten uitmaken van uw organisatie. De ICT beheerst de (technische) middelen welke kunnen worden ingezet om te besparen op (onnodige) arbeid of standaardprocessen. Maar kan dat alleen effectief indien naar bedrijfs- en communicatie processen kan worden gekeken en per proces de automatiseerbaarheid, of wenselijkheid daartoe wordt bekeken.

Natuurlijk valt er ook een hoop te besparen met het snijden in (ineffectieve of inefficiënte) bedrijfsprocessen, dit is de taak van uw organisatiedeskundige, welke bijgestaan door een ICT deskundige kan bepalen wat de impact is op uw informatiestromen en systeem (OPAFIT).

IcniVaD.nl biedt hulp bij uw bezuinigingstrajecten door het gebruik van middelenselectie, inventarisatie en procesanalyse.

Vragen? Opmerkingen?link2google link2google msn MSLive